Blog

“Niemand zei dat het makkelijk was.

Niemand zei ooit dat het zó moeilijk zou zijn.”

- Coldplay -

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw en verlies, in wat voor vorm dan ook. Sommigen worden hier meer mee geconfronteerd dan een ander.
Een sterfgeval in de familie of het verlies van een huisdier. Ook bij scheiding of het afscheid nemen van een vriendje die gaat verhuizen, hebben we te maken met verlies. Bij ziekte of psychische problemen in eigen kring spreken we ook van een verlieservaring. Er is sprake van lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang, waardoor je iets verliest wat eerst wel kon en nu niet meer.
Als volwassene vinden we het al erg moeilijk om hiermee om te gaan. Hoe moet een (jong) kind hier dan zijn weg in kunnen vinden?
Fases van rouw
We herkennen allemaal de verschillende fases die zich kunnen aandienen bij rouw/verlies:
  • Ontkenning
Weigeren om de realiteit onder ogen te zien. Dit overkomt mij niet.
  • Woede
Hoezo moet mij dit overkomen?! Waar heb ik dit aan verdiend?
  • Onderhandelen
Als ik beter mijn best doe op school, blijft mijn moeder vast bij me.
  • Verdriet-depressie
Opgeven. Onbereikbaar voor de omgeving.
  • Begrip-acceptatie
Het moment van loslaten. Het verlies heeft een plek gekregen en je kunt verdergaan met het leven.
Rouwdeskundige William Worden omschrijft hierbij vier rouwtaken. Deze lopen door elkaar heen, maar moeten wel allemaal voldoende aan bod komen voor de verwerking en voor het leren omgaan met de veranderde situatie. Deze taken zijn voor volwassenen en kinderen hetzelfde, alleen de uitvoering ziet er anders uit.
  • Het besef van het verlies
  • Het ervaren van de gevoelens van het verlies
  • Zich aanpassen aan de omgeving, zonder diegenen die of datgene wat verloren is
  • Het investeren in nieuwe relaties.

Omgaan met verlies
Als ouder heb jij jouw eigen verdriet, waardoor je wellicht minder beschikbaar bent om je kind(eren) op te vangen. Ook kan het zijn dat het kind de ouders niet nog meer wil belasten met zijn eigen verdriet. Of je hebt als ouder soms geen idee hoe je met het verdriet van jouw kind om moet gaan.
Dan is het helpend als het kind binnen speltherapie met het verdriet bezig kan zijn, zonder zich druk te maken over wat zijn gevoelens en belevingen bij de rest van het gezin oproepen. De spelkamer is hierbij een neutrale en veilige plek. Ook kan ik jullie als ouders tips geven rondom rouw- en verlieservaringen.
Hoe je met rouw en verlies omgaat is natuurlijk erg individueel bepaald. Toch rouwen kinderen over het algemeen anders dan volwassenen. Dit kan te maken hebben met de leeftijdsgroep en de ontwikkelingsfase van het kind. Binnen mijn tips houd ik rekening met alle factoren die van invloed zijn op het rouwproces.
Gevolgen van vastlopende rouw
Kinderen die hun rouwtaken niet goed doorlopen, kunnen vastlopen in het proces. Hierdoor stagneert het kind op bepaalde vlakken in zijn dagelijkse leven. Kan zich niet meer concentreren, kan niet meer slapen, plast weer in bed, klampt zich aan jou vast en kan geen plezier meer beleven. Het oudere kind kan juist dwangmatig verdwijnen in een bepaalde hobby of bezigheid. Alleen nog maar met de paarden bezig, altijd van huis, hyperfocus op huiswerk. Juist om maar niet te hoeven voelen, angst voor de grootsheid van de emoties.
Als er geen passende hulp komt, zorgt dit op langere termijn vaak voor problemen.
Het kind kan in een depressie raken, psychosomatische klachten krijgen, gevaarlijke dingen uithalen (de dood uitdagen, rakelings oversteken) of totaal niet meer functioneren (thuis en/of op school).
Passende hulp
Als kindercoach en speltherapeut wil ik samen met jullie het rouwproces weer op gang krijgen. Hierbij combineer ik de verliescirkel met de cirkel van verstoorde rouw. Zo kunnen wij samen kijken waar het proces vastloopt en wat ervoor nodig is om het weer op gang te krijgen.
Er staat geen tijd voor rouwen. Maar er komt een moment waarop het kind voelt dat hij met het gemis om kan gaan en weer leeft op een manier die hij graag wil.

- X - Lisette