Kindercoaching

Kennismaken

Een wederzijdse klik is van groot belang voor het gehele traject. Ik wil jullie graag leren kennen. Deze kennismaking is kosteloos en kan als volgt tot stand komen:

- Via whatsapp/mail/telefoon hebben jullie in het kort jezelf voorgesteld en aangegeven waarom jullie contact met mij gezocht hebben (voorlopige hulpvraag).

- Vervolgens maken we een afspraak bij jullie thuis. Voor een kind is dit de meest veilige omgeving voor een eerste kennismaking. We geven hierbij het kind de ruimte om zijn omgeving aan mij te laten zien en wellicht samen zijn favoriete spel te spelen of lievelingsboek te lezen.

- Wanneer het van beide kanten goed voelt, maken we een vervolgafspraak voor een intakegesprek in mijn praktijk aan huis.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaan we aan de hand van een uitgebreid vragenformulier in gesprek met elkaar. Jullie kind is hier niet bij aanwezig.

Uit dit intakegesprek komt een duidelijke hulpvraag vanuit jullie als ouder(s)/verzorger(s). Deze vraag zou gedurende het traject nog een andere richting kunnen krijgen, wanneer tijdens de sessies andere of meer dringende behoeften naar voren komen bij het kind.

Sessies

Als kindercoach bied ik trajecten op maat. Hoe de sessies er precies uitzien, kan ik dan ook niet vertellen. Bij ieder kind gaat dat weer anders. De een heeft veel behoefte aan praten en een ander wil veel liever spelen of fysiek bezig zijn. Alles is hierin mogelijk.

Tijdens de sessies ga ik met het kind op zoek naar waar hij last van heeft en hoe hij daarmee omgaat. Met behulp van op het kind afgestemde coaching-technieken gaan we op zoek naar oplossingen op het gebied waar hij vastloopt.

Een traject bestaat uit gemiddeld 4-8 sessies. Ik streef ernaar om het traject zo kort mogelijk te houden. Het kan zijn dat er meer sessies nodig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van een trauma. Elke sessie duurt 1 uur.

Het kind krijgt mogelijk opdrachten mee na een sessie. Het is belangrijk dat het gezin positief betrokken is bij het traject van het kind en elk stapje op de goede weg complimenteert.

Evaluatie

Na ongeveer 4 sessies volgt een oudergesprek, dit kan een tussenevaluatie of een eindevaluatie zijn. We bekijken hoe het thuis gaat en we bespreken wat er tijdens de sessies is gedaan (na overleg met het kind over wat er verteld mag worden).

We kijken dan samen of er nog meer sessies nodig zijn. Er kan tijdens dit gesprek gekozen worden voor afronding of een vervolg. Na weer een aantal sessies vindt er dan opnieuw een oudergesprek plaats.

Wanneer een eindevaluatie heeft plaatsgevonden, ontvang je van mij een 'portfolio' met eventueel werk van het kind en een analyse vanuit mijn ervaringen tijdens de sessies. Om de veiligheid te garanderen en om de vertrouwensband te versterken, zal ik in dit portfolio niets delen zonder overleg en toestemming van het kind.