Over un!eK

"Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en interesse, ziet Lisette een kind écht!
Dat is haar grote kracht als kindercoach"
(Saskia, directie Wilgerijs)
"Door het vertrouwen dat Lisette uitstraalt, zal ze bij veel kinderen de juiste snaar weten te raken."
(Gerda, oud-collega basisonderwijs)

Tijdens de sessies met een kind, neem ik mezelf en mijn eigen waarden altijd mee.

Mijn naam is Lisette van Kasteren - Koopman. Geboren (1987) en getogen in de polder. Inmiddels getrouwd en moeder van een dochter (2018). Wij wonen daar waar wij opgegroeid zijn, Dronten is ons thuis. In 2013 afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle, met de specialisaties bovenbouw en 'bijzondere leerling'. Een wat vreemde term, aangezien alle leerlingen op hun eigen manier bijzonder zijn. Ik kreeg tijdens deze module echter achtergronden mee over verscheidene leer- en gedragsproblemen waar ik in mijn vak mee in aanraking zou komen. Als leerkracht haalde ik de meeste waarde uit het in gesprek gaan met kinderen en ouders die om wat voor reden dan ook vastliepen. Hierbij samen tot een passend plan komen, zodat ouders vertrouwen/rust kregen en het kind zich openstelde, gaf veel voldoening. Hieronder bij 'achtergrond' is meer te lezen over mijn tijd als leerkracht en waarom ik deze switch gemaakt heb.

Vanuit mijn eigen overtuigingen, wil ik het volgende aan kinderen meegeven:
!K heb een eigen stem en durf deze vol vertrouwen luid en duidelijk te laten horen.
!K ben hier en voeg waarde toe met mijn hele zijn.
!K hoef het niet alleen te doen

Mijn missie

Kinderen die weten wie ze zijn en zich kunnen uiten op een manier die bij hen past.


Het logo

Ik onderscheid mij als unieke coach, door gebruik te maken van speltherapie. Mijn creatieve aard sluit hier naadloos op aan. Hierdoor kan ik de trajecten vanuit mijn authentieke zelf vormgeven.
Bij spel zijn geen woorden nodig, woorden horen bij de volwassenen. Kinderen die zich niet thuis voelen in de verbale wereld, hebben ook een stem. Zij willen net zo goed gehoord worden. Vandaar het uitroepteken in mijn logo ‘un!eK’, de !K is hierin leidend.
Ik help kinderen te begrijpen en verwoorden wat er in ze omgaat en geef ze hiermee een luide eigen stem.
De vogel staat symbool voor vrijheid, of in ieder geval de behoefte aan vrijheid. De veren staan symbool voor veerkracht en je vleugels uitslaan en de wijde wereld intrekken. Het maakt niet uit waarheen, of hoe. Als jij je maar vrij voelt en kunt gaan en staan waar je wilt.

Achtergrond

Gedurende mijn tijd als leerkracht in het basisonderwijs, haalde ik de meeste energie uit het dagelijkse contact met kinderen. Het lesgeven werd voor mij steeds meer bijzaak. Dat was iets wat ik kon, maar niet waar mijn passie ligt. Ook collega’s en ouders benadrukten regelmatig mijn sterke pedagogische vaardigheden. Ik was altijd snel in staat om een compleet beeld van een leerling te vormen en hier mijn benadering en onderwijs op aan te passen. Wanneer je dan zag dat een leerling hier profijt van had en weer tot leren kon komen, gaf dat veel voldoening. Ik merkte echter ook dat ik binnen de onderwijssetting niet altijd toekwam aan deze vorm van intensieve begeleiding aan individuele leerlingen. Terwijl daar juist mijn kracht ligt. Dit begon steeds meer te frustreren en ik ging op zoek naar een beroep waarin deze begeleiding de kern vormt. Toen kwam ik in aanraking met kindercoaching en alles viel op zijn plek. Dit sluit naadloos aan bij wie ik ben, waar ik sta en wat ik kan.

In de huidige samenleving zijn de wachtlijsten en procedures soms erg lang. Passende ondersteuning en begeleiding is schaars of gewoonweg vol, waardoor sommige kinderen lang in de tussenfase blijven hangen.

Met directe en kortdurende coaching wil ik nú van waarde zijn.

Coaching in het kort

Wie ben jij, wat heb jij nodig en hoe gaan we samen werken aan het zichtbaar maken van jouw ideale omstandigheden? Wanneer we hier zicht op hebben, kunnen we dit concreet gaan vertalen naar jouw dagelijks leven. We willen een positieve spiraal creëren van meer succeservaringen, groter zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht.

Hierbij zal ik in de kern gebruik maken van spel en fantasie, zowel concrete (bord)spellen als het uitspelen van verschillende situaties, het werken met fictieve personages (knuffels, handpoppen, boeken) en het werken met tastbare creatieve materialen.

Spel is immers dé taal van kinderen.